Strava
Đạp xe buổi sáng ngày 28/9/2017 - Nguyễn Quốc Doanh's 20,7 km bike ride
Sáng nay thời tiết hơi lạnh một chút không khí mua thu.
See this content immediately after install