Strava
Holiday Bike Riders
กลุ่มนักปั่นวันหยุด สร้างขึ้นเพื่อการรวมตัวกันปั่นเพื่อการเดินทาง ออกกำลัง เพื่อความสนุก ในวันหยุด และได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ ในการขี่จักรยาน ชักชวนกันหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ให้มากขึ้น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ลดปริมาณแก๊สพิษ ลดปริมาณรถติด และเสริมสุขภาพ "เริ่มจากเปลี่ยนมาใช้จักรยานบ้างในวันหยุด ก็ช่วยลดการทำลายโลกนี้ลงได้บ้างแล้ว และเมื่อขี่ในวันหยุดได้ ทำไมจะขี่ทุกวันไม่ได้หละ"
See this content immediately after install