Strava
יונת דואר מפתח תקוה לשפיים, סינגלים בשרון עם דיזל ובחזרה לפתח תקוה - Vashek Weis's 65.3 km bike ride
רכיבת בוקר מפתח תקוה לשפיים, סינגלים בשרון לכבוד חזרתו של דיזל לפעילות ורכיבה בחזרה לפתח תקוה
See this content immediately after install